Середа, 28.02.2024, 05:41
Вітаю Вас Гість | RSS

Зональний методичний кабінет ЗБПК

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 157
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Викладачі «Мистецтво» і «Технології»

Протокол

методичного об'єднання викладачів освітньої галузі «Технології і мистецтво» вищих педагогічних навчальних закладів І рівня акредитації Південного регіону України

від 27.10.2009 року, проведеного на базі Жовтоводського училища Криворізького державного педагогічного університету.

 

На засіданні присутні викладачі практичного навчання та образотворчого мистецтва ВНЗ І рівня акредитації Південного регіону України.

Гніда Олена Володимирівна - голова регіонального засідання, викладач образотворчого мистецтва Запорізького педагогічного коледжу.

Мартиненко Надія Григорівна - викладач образотворчого мистецтва Кре­менчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка.

Гужанська Ірина Юріївна - викладач образотворчого мистецтва ВКНЗ «Балтське педагогічне училище».

Кузьменко Галина Михайлівна - викладач методики трудового навчання з практикумом ВКНЗ «Балтське педагогічне училище».

Мороз Лариса Олексіївна - викладач методики трудового навчання з прак­тикумом Кременчуцького педагогічного училища ім.. А.С. Макаренка.

Сичова Ніна Іванівна - викладач методики трудового навчання з практику­мом КВНЗ «Ново бузький педагогічний коледж».

Продай Тетяна Володимирівна - викладач методики трудового навчання з практикумом ВКНЗ «Білгород-Дністровську педагогічне училище».

Касянчук Любов Василівна - викладач методики трудового навчання з практикумом Жовтоводського училища КДПУ.

Тиндик Катерина Павлівна - викладач образотворчого мистецтва Жовто­водського училища КДПУ.

Аносова Лариса Олександрівна - методист Жовтоводського училища КДПУ.

Вороніна Ніна Олексіївна - заступник директора з навчальної роботи Жов­товодського училища КДПУ.

Носов Сергій Павлович заступник директора з навчально-виробничої ро­боти Жовтоводського училища КДПУ.

Порядок денний

1. Аналіз роботи за 2008-2009 навчальний рік.

2.        Організація позанавчальної роботи на базі ВКНЗ «Балтське педагогічне училище».

3.        Удосконалення лекційно-семінарської системи на базі КВНЗ «Новобузький пе­дагогічний коледж».

4.        Досвід роботи з організації та системи контролю в Кременчуцькому пе­дагогічному училищі ім. А.С. Макаренка.

5.        Запровадження і удосконалення проведення занять з методики трудо­вого навчання практикумом з використанням інтерактивних технологій.

6.        Використання інформаційних технологій на заняттях освітньої галузі мистецтва.

7.        Обговорення проблем сучасної художньо-естетичної освіти за тезами виступу голови регіонального методоб'єднання Гнідої О.В. на Всеук­раїнській нараді «Сучасна художньо-естетична освіта - реалії та перспективи» від 31 березня 2009 року, м. Київ.

8.        Вивчення наказу «Про затвердження заходів з реалізації плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009 - 2012 роки» з метою ре­алізації рішень Всеукраїнської наради «Сучасна художня-естетична освіта, реа­лії та перспективи».

9.        Проблема здійснення творчої самореалізації викладачами образотворчо­го мистецтва в поєднанні з педагогічною діяльністю.

10.     Планування роботи методичного об'єднання на 2010-2011 навчальний рік.

1. По першому питанню слухали:

Гніду О.В. — голову методичного об'єднання, яка виступила з аналізом ро­боти методичного об'єднання протягом 2008-2009 навчального року. Відзначено, що предметні (циклові комісії) навчальних закладів І рівня акредитації Півден­ного регіону України ретельно опрацювали проблеми та завдання визначені на попередньому засіданні методоб'єднання, яке проводилось на базі ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище». За результатами попере­днього методоб'єднання зональним методкабінетом виданий інформаційно-методичний вісник який надісланий в навчальні заклади регіону.

Виступили в процесі обговорення І питання:

1.  Гужанська Ірина Юріївна - викладач образотворчого мистецтва ВНКЗ «Балтське педагогічне училище» з інформацією про за­ провадження в практику викладання образотворчого мистецтва експерименталь­ної інтегрованої програми (на базі програми В.В. Масол «Мистецтво») з дифере­нціацією учнів за напрямками загальноосвітньої підготовки.

2.         Мороз Лариса Олексіївна - викладач методики трудового навчання з практикумом Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка, яка висловила думку що­до великої значимості видань інформаційно-методичних вісників методичних об'єднань та запропонувала створення інформаційно-методичних збірників, ме­тодичних матеріалів викладачами циклової комісії кожного навчального регіону (щорічно).

Ухвалили:

1.  Роботу регіонального методичного об'єднання викладачів освітньої га­лузі за 2008-2009 навчальний рік вважати задовільним.

2.         По другому питанню слухали: досвід організації позанавчальної робо­ти на базі ВНКЗ «Балтське педагогічне училище» (ви­ступ викладача Кузьменко Галини Михайлівни - викладача методики трудового навчання з практикумом). Викладач доповіла про функціонування «Студентського клубу» з 15 гуртками різних напрямків в тому числі: «Вишивання», «Природні матеріали», «Хореографія», тощо), які введенні в розклад навчальних занять що­тижнево першою парою останнього дня навчального тижня з додатковими годи­нами за бажанням студентів. (2 рази на місяць), що дає можливість проводити професійну роботи на якісному рівні з обдарованими студентами та звеличувати річне навантаження викладачів методики трудового навчання з практикумом.

Ухвалили: Вважати запропонований досвід гідним для вивчення і можливості запро­вадження в навчальних закладах регіону.

3.     По третьому питанню слухали: інформацію викладача Сичової Ніни Іванівни - викладача методики трудового навчання з практикумом КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» про використання в лекційній формі занять тематики про квілінгову техніку та практичного опрацювання квілінгової техніки. Викладач Сичова Н.І. зазначила, що розділ навчальної програми «Робота із смужками па­перу» може вивчатись із введенням клірингової техніки. Це заохочує студентів до творчого пошуку і створення оригінальних філігранних паперових робіт, а також дає можливість створювати складні проекти, що нескінченні для розмаїття дозвілля. Викладач Сичова Н.І. повідомила реквізити витоків інформації.

Ухвалили: Вважати запропоновану інформацію цікавою для вивчення і використання в навчальній діяльності та позанавчальній роботі в училищах регіону.

По четвертому питанню слухали:

1. Повідомлення викладача Кременчу­цького педагогічного училища ім.. А.С. Макаренка Мартиненко Н.Г. про підсумкову роботу цикло­вої комісії «Мистецтво і технології» училища, яка узагальнюється і друкується в методичному віснику комісії, що дає змогу покращити обмін досвідом між ви­кладачами комісій.

2. Інформацію викладача ВНКЗ «Балтське педагогічне училище» Гужанської І. Ю. про використання таблиць та роздаткових ка­рток розроблених викладачем для занять з образотворчого мистецтва з метою удосконалення організації занять та системи контролю знань студентів.

Ухвалили:

1. Досвід циклової комісії Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка вважати цікавим для запропонування в практику роботи всіх комісій училищ регіонів, та в разі
запровадження цього досвіду систематично обмінюватись методичними матеріа­лами оформленими в збірку.

2.        Розроблені матеріали Гужанською І.Ю вважати гідними для вивчення і використання на заняттях з образотворчого мистецтва регіону.

По п'ятому питанню слухали:

1. Запровадження і удосконалення прове­дення занять з методики трудового навчання з практикумом з використання ін­терактивних технологій.

2. Обговорення відкритого заняття з методики трудово­го навчання з практикумом проведеного викладачем Жовтоводського училища КДПУ Касянчук Л.В. на тему «Пластичні маси у виробництві та побуті».

Ухвалили:

Проведене відкрите заняття викладачем Касянчук Л.В. вважати високо професійним і таким, що заслуговує на високу оцінку та відзнаку як наочне сві­доцтво та підтвердження наукових положень щодо впровадження новітніх тех­нологій на заняттях з методики трудового навчання з практикумом.

По шостому питанню слухали:

1. Використання інформаційних техноло­гій на заняттях освітньої галузі «Мистецтво».

2. Обговорення відкритого практи­чного заняття з образотворчого мистецтва з методикою навчання проведеного викладачем Жовтоводського училища КДПУ Тиндик К.П. на тему «Книжкова ілюстрація. Ілюстрування літературних творів»

Ухвалили: проведене відкрите заняття викладачем Тиндик К.П. вважати таким, що відповідає сучасним вимогам, науковим, творчим, результативним.

По сьомому питанню слухали: Обговорення проблем сучасної художньо-естетичної освіти за тезами виступу голови регіонального засідання Гнідої Оле­ни Володимирівни на Всеукраїнській нараді «Сучасна художньо-естетична осві­та - реалії та перспективи» від 31 березня 2009 року, м. Київ.

Ухвалили: вважати визначені проблеми актуальними, важливими, в реа­лізації загальної мети вивчення мистецтва в школі.

Рішення

методичного об'єднання викладачів освітньої галузі «Технології і мистецтво»

вищих педагогічних навчальних закладів І рівня акредитації

Пі­вденного регіону України від 27-28.10.2009 р.

1. Роботу регіонального методичного об'єднання викладачів освітньої галузі «Технології і мистецтво» за 2008-2009 навчальний рік вважати задовільною.

2.         Продовжити роботу над запровадженням і удосконаленням інформаційних технологій в навчальний процес.

3.         Сприяти подальшому зростанню майстерності викладачів ОМ в створенні художніх творів згідно наказу «Про затвердження заходів з реалізації плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009-2012 ро­ки» з метою реалізації рішень Всеукраїнської наради «Сучасна художня-естетична освіта, реалії та перспективи».

4.         Затвердити план роботи об'єднання викладачів освітньої галузі на 2010-2011 навчальний рік.

5.            Підготувати матеріали про результати проведення методоб'єднання для друку методично-інформаційного вісника (голова методичного об'єднання Гні­да О.В. завідувач зональним методичним кабінетом Запорізького базового педагогічного коледжу Коваленко СЯ. до 30.05. 2010 року ).

6.            Вийти з клопотання до керівництва Жовтоводського училища КДПУ про відзначення та професійну підготовку у проведенні відкритих занять викла­дачів Касянчук Л.В. та Тиндик К.П.

7.            Просити зональний кабінет відзначити подякою директора Жовтоводського училища КДПУ Зеленченок М.Д., заступника директора з навчальної робо­ти Вороніну Н.О., заступника директора з навчально-виробничої роботи Но­сова С.П. за створення належних умов для проведення засідання регіональ­ного методичного об'єднання.

Голова методичного об'єднання                                                                Ґніда О.В.

Пошук
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz