Неділя, 03.12.2023, 04:04
Вітаю Вас Гість | RSS

Зональний методичний кабінет ЗБПК

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 157
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Викладачі іноземних мов


Протокол №1
засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 03-04 листопада 2010 року.

Місце проведення – КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

Присутні: Бойко Світлана Василівна – голова регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж».
Євенко Олена Володимирівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Запорізького педагогічного коледжу.
Рогова Ірина Яківна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж».
Рудак Людмила Григорівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського».
Верещака Валентина Володимирівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка
Дениско Тетяна Леонідівна – викладач англійської мови Жовтоводського училища КДПУ.
Крістіогло Тетяна Валентинівна – викладач англійської мови ВКНЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище».
Кошелапова Людмила Іванівна - викладач англійської мови ВКНЗ «Одеське педагогічне училище».
Попельницька Світлана Іванівна - викладач англійської мови ВКНЗ «Балтське педагогічне училище».
Момотенко Світлана Миколаївна - викладач англійської мови КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Петровська Аліна Миколаївна - викладач англійської мови КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Загляда Анна Анатоліївна - викладач англійської мови КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Скорина Дмитро Олександрович - викладач англійської мови КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Богданов Віталій Михайлович - викладач англійської мови КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Порядок денний
1. Обговорення проведених відкритих занять викладачами КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
2. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичного об’єднання. (Повідомлення).
3. Формування професійної компетентності вчителя іноземної мови у початковій школі. (Тематичний діалог. Рекомендації).
4. Мовленнєвий етикет як елемент культури іншомовного спілкування. (Обмін досвідом. Рекомендації).
5. Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності студентів на заняттях англійської мови: «Як зацікавити?» (Відкритий мікрофон. Рекомендації).
6. Методика моніторингу навчальних досягнень студентів на заняттях англійської мови: форми, методи, прийоми. (Рекомендації).
7. Обговорення змісту, підготовки та проведення регіональної олімпіади з англійської мови.
8. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2011-2012 н. р.
1. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити проведені відкриті заняття викладачами КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Виступили: Момотенко Світлана Миколаївна - викладач англійської мови КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Відкрите заняття з практичного курсу англійської мови було проведене на тему «The Ukrainian customs and traditions, holidays and festivals». Метою проведення заняття було формування у студентів навичок усного комунікативного мовлення, навичок читання та аудіювання, розвивати критичне мислення, вчити студентів обговоренню проблем. На занятті використовувались інтерактивні технології.
Виступили: Рудак Людмила Григорівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського».
Урок проведено на достатньому методичному рівні. Викладач використала різноманітні форми роботи із студентами: колективні форми роботи, роботу в малих групах, які сприяли навчанню спілкування, дуже вдало використала відеоматеріали щодо українських традицій. Була проведена велика робота по створенню презентації заняття.
Виступили: Дениско Тетяна Леонідівна – викладач англійської мови Жовтоводського училища КДПУ.
Матеріал, що використовувався на занятті, був дуже цікавим, відповідав смакам та вподобанням студентів. Найбільш вдалим вважаю відеоматеріали, який відображав відмінності у святкуванні Різдва в Україні та США, які були підготовлені студентами.
Виступили: Бойко Світлана Василівна - викладач англійської мови КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Мною було проведене відкрите заняття з англійської мови за професійним спрямуванням на тему «Job Interview». Метою проведення заняття було ознайомити студентів з порадами щодо проведення співбесіди, практикувати учнів у використанні фразеологічних дієслів, формувати у студентів навички аудіювання та усного мовлення. На заняття були використані інтерактивні технології.
Виступили: Попельницька Світлана Іванівна - викладач англійської мови ВКНЗ «Балтський педагогічний коледж».
Викладач використав різноманітні форми роботи: обговорення проблеми, виконання лексичних вправ, граматичних вправ на використання фразеологічних дієслів, групова робота. Викладач використала відеоматеріали для проведення аудіювання. Цікаво була проведена робота на перевірку аудіювання. Викладачем була вдало використана професійна лексика.
Виступили: Рогова Ірина Яківна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж».
Студенти добре володіють матеріалом. Викладач залучає їх до активної внутрішньої розумової та зовнішньої мовленнєвої діяльності, спонукає студентів до вирішення комунікативних завдань, до висловлювання власних думок, застосовує такі прийоми навчання, що дають можливість кожному студенту брати безпосередню участь у мовленнєвій діяльності та максимально збільшують їх активний час на занятті. На занятті домінує студент, а не вчитель.
Постановили:
1. Викладачами КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» Момотенко С.М. та Бойко С.В. були проведені заняття на високому професійному рівні з використанням новітніх технологій, відмічена систематична, вдумлива, творча підготовка до занять англійської мови.
2. Оголосити подяку вищеназваним викладачам за проведені заняття для викладачів іноземної філології Південного регіону України.
2. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж», яка доповіла, що всі рішення попереднього методичного регіонального об’єднання виконані.
3. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити проблему формування професійної компетентності вчителя іноземної мови у початковій школі.
Виступили: Верещака Валентина Володимирівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка, яка виступила з питання: формування професійної компетентності вчителя іноземної мови у початковій школі.
Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу у навчанні іноземної мови учнів:
- оволодіння знаннями про психологічні особливості розвитку учнів;
- сприйняття мети розвитку іншомовної комунікативної компетенції школяра як соціально і професійно значущої;
- комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів на засадах особистісно орієнтованого навчання як методологічну основу діяльності майбутнього вчителя;
- оволодіння комунікативно орієнтованими технологіями навчання іноземної мови та інноваційними комунікаційними технологіями;
- формування вмінь забезпечити процес розвитку іншомовної комунікативної компетенції школяра, його культурного і духовного розвитку засобами, методами, формами освіти;
- формування вмінь вести професійно орієнтоване спілкування іноземною мовою та організовувати іншомовне спілкування між школярами;
- формування вмінь самостійно підвищувати свою кваліфікацію;
- формування здатності до міжкультурного навчання, взаємодії в європейському і світовому просторі.
Саме це потрібно забезпечити у процесі модернізації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, зорієнтованого на реалізацію комунікативного підходу в навчанні школярів.
Ми вважаємо, що професійна компетентність учителя являє собою інтегральне утворення особистості, яке включає сукупність соціального, полікультурного, аутопсихологічного, когнітивно-технологічного та персонального компонентів, необхідних для успішного здійснення педагогічної діяльності з урахуванням специфіки предмета, що викладається. Специфіка компетентності вчителя іноземних мов полягає в наявності сформованої іншомовної комунікативної компетенції, яка входить до складу когнітивно-технологічного компоненту.
Постановили:
З метою формування професійної компетерності в майбутніх учителів іноземних мов нам хотілось би зробити такі рекомендації:
• не тільки під час педагогічної практики і занять з психолого-педагогічних дисциплін, але й на уроках з професійної науково-предметної підготовки необхідно орієнтувати майбутніх учителів на самооцінку своєї педагогічної компетентності. Це викликане тим, що кожний вчитель має бачити власну діяльність не тільки "зсередини", а як би "зі сторони", зробити її предметом спеціального аналізу. Виконання завдання формування у студентів повної структури навчальної діяльності дозволяє їм повною мірою усвідомити себе у професійній ролі, оцінити свої можливості, достоїнства й недоліки власної діяльності, свідомо формувати свою професійну компетентність;
• треба диференціювати умови формування професійної компетентності в майбутніх учителів згідно з їх початковим рівнем, а також залежно від їхніх особистісно-психологічних особливостей;
• використання нових інформаційних технологій навчання на заняттях з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки сприяє формуванню інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов, розвитку їхнього творчого потенціалу, комунікативних умінь, пізнавальної активності.
Ми вважаємо, що запропоновані форми роботи надають можливість на якісно новому рівні вирішувати проблему формування професійної компетентності в студентів педагогічних коледжів , майбутніх учителів іноземних мов.
4. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити проблему мовленнєвого етикету як елементу культури іншомовного спілкування.
Виступили:. Скорина Дмитро Олександрович - викладач англійської мови КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови передбачає ознайомлення студентів з культурно-побутовими особливостями, манерою спілкування, нормами комунікативної поведінки та етикету. Якщо ми говоримо про мовленнєвий етикет як про систему стандартних словесних формул, які вживаються у повсякденних ситуаціях: вітання, прощання, вибачення, прохання тощо, то необхідно зазначити, що саме в мовленнєвому етикеті найповнішою мірою виявляється стан мовної культури, етичної орієнтації між людьми. Мовленнєвий етикет є невід'ємною складовою культури будь-якого народу, він є визначальним елементом вияву поваги до співрозмовника. Мовленнєвий етикет відклався в мові, мовленнєвій поведінці, сталих формулах-стереотипах спілкування. Мовленнєвий етикет людини є рівнем прояву її культури, тому питання про формування англійського мовленнєвого етикету має посісти значне місце серед цільових компонентів в структурі занять з іноземної мови. Тому в процесі вивчення іноземної мови потрібно звертати увагу і на такий аспект мови, як стереотипні формули мовленнєвого етикету. У кожній мові існують свої усталені вирази для привітань, прохань, ввічливих звернень та інше. Небезпека полягає в тому, що при їх неправильному використанні вас можуть неправильно зрозуміти, адже, наприклад, в англійській мові, в залежності від того, яке модальне слово ви використаєте у проханні, ваші слова можуть зрозуміти і як наказ, і як недостатньо ввічливе, чи навіть грубе звертання.
Ухвалили:
Обговоривши проблему мовленнєвого етикету як елементу культури іншомовного спілкування, методичне об’єднання пропонує наступні методичні рекомендації:
1. Викладачам на своїх заняттях знайомити студентів з манерою спілкування, нормами комунікативної поведінки та етикету.
2. Викладачам використовувати словесні формули, які вживаються у повсякденних.
3. Викладачам на заняттях постійно звертати увагу на такий аспект мови, як стереотипні формули мовленнєвого етикету.
4. Включати до змісту навчання іноземної мови студентів використання фразеологічних одиниць, ідіом, сталих виразів, які допомагають проникати в культуру країни, мова якої вивчається.
5. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності студентів на заняттях англійської мови.
Виступили: Момотенко Світлана Миколаївна - викладач англійської мови КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Вихідним моментом будь-якої діяльності, а отже, й мовленнєвої, є мотив, який спонукає до діяльності. Комунікативна мотивація має неперевершене значення у навчанні інозем¬ної мови. Вона пов'язана із задоволенням, яке отримують студенти від користування мо¬вою як засобом спілкування. Забезпеченню комунікативної мотивації сприяють такі чинники:
• доброзичлива атмосфера на уроці;
• позитивний емоційний клімат;
• довірливі взаємини між викладачем і студентом, між самими студентами.
Мотивація характеризується нами як створення на заняттях такої морально-психо¬логічної атмосфери, яка сприяє прояву творчості та ініціативності кожного студента.
Виступили: Євенко Олена Володимирівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Запорізького педагогічного коледжу.
Значну увагу викладачі ЇМ приділяють проведенню нестандартних уроків, ділових та інтелектуальних ігор, круглих столів, дискусій. Нами розроблена система нестандар¬тних уроків, які передбачають максимальне спілкування студентів та підготовлені дидак¬тичні матеріали до уроків, розроблені варіанти карток з порівняльним перекладом. Ми активно залучаємо студентів до створення словників мовного етикету.
• Робота гуртка «Спілкуємось англійською»
• Олімпіади, заочна олімпіада, конкурс «Інтелект» для груп нового набору
• використання мовних ігор
• літературні переклади творів, пісень, віршів
• випуск газети ін. мовою
• Рольові ігри
• використання ІКТ
• зустрічі з іноземцями, або з колишніми студентами коледжу, які працювали за кордоном
Постановили:
• Всім викладачам створювати на заняттях іноземної мови морально-психологічну атмосферу, яка сприяє прояву творчості та ініціативності кожного студента.
• Викладачам проводити нестандартні уроки, ділові та інтелектуальні ігри, круглі столи, дискусії з метою забезпечення комутативної мотивації.
• Всім викладачам впроваджувати інтерактивні види роботи: метод проектів, мозкову атаку, рольові ігри тощо з метою формування критичного мислення студентів та здатності застосовувати отримані знання в конкретних ситуаціях.
6. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити методику моніторингу навчальних досягнень студентів на заняттях англійської мови: форми, методи, прийоми.
Виступили: Євенко Олена Володимирівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Запорізького педагогічного коледжу.
Викладачі іноземних мов Запорізького педколеджу займаються проблемою моніторингових досліджень з 2007-2008 навчального року. Два перших роки ми проводили моніторинг мовленнєвих компетенцій студентів груп 1-А і Б шк., тобто груп з додатковою кваліфікацією «Вчитель ін. мови початкової школи». З наступного навчального року ми проводимо моніторингові дослідження у всіх групах 1 курсу. Основні завдання моніторингу:
- виявлення базового рівня мовленнєвої компетенції;
- коригування навчального процесу і його навчально-методичного забезпечення на основі аналізу результатів вимірювань і досліджень;
- упровадження сучасних технологій проведення підсумкового контролю у колед¬жі.
Для досягнення вказаних цілей було передбачено:
1. Проведення декількох вимірювань знань студентів протягом навчального року: діагностична контрольна робота ,контролі читання, говоріння, аудіювання, письма, семестрова оцінка, екзамен( ДПА або семестровий)
2. Аналіз і порівняння рівня навчальних досягнень за результатами свідоцтва про закінчення базової школи, оцінки за співбесіду при вступі до коледжу, з семес¬тровою оцінкою.
3. Розробку рекомендацій щодо організації корегувальної діяльності студентів для досягнення певного рівня мовленнєвої компетенції
4. Створення відповідних навчально-методичних матеріалів для корегування на¬вчальної підготовки студентів
5. Вдосконалення засобів вимірювань і технології проведення моніторингу мовленнєвої компетенції студентів з ін. мови
Протягом семестру відбувається поточний моніторинг навчальних досягнень: опитування на кожному занятті, тематичне оцінювання, контроль з чотирьох видів мовленнєвої діяльності у кінці 1 і 2 семестрів. У кінці першого року на¬вчання складається екзамен з іноземної мови.
А далі продовжується моніторинг мовленнєвої компетенції та фахової підготовки студентів. Це: практичні заняття з методики навчання ін. мови , написання фрагментів уроків -4-5 семестр; залік з практичного курсу ін. мови у 4 семестрі; пробні уроки 6-7 семестри; зріз знань з методики -6 семестр; залік з методики 6 семестр, тестовий вимір з методики навчання як самоконтроль готовності до переддип¬ломної практики у 7 семестрі; семестровий екзамен з практичного курсу у 7 семестрі. Вихідний моніторинг - проведення переддипломної практики з додаткової кваліфікації та державний екзамен.
Досвід минулих років показав доцільність проведення діагностичної контрольної роботи на першому тижні навчання, поки ми ще нічому не навчили, щоб побачити знання студентів, які вони отримали у школі.
Якість моніторингових досліджень мовленнєвої компетенції значною мірою визначається якістю інструментарію для вимірювання. У моніторингових дослідженнях мовленнєвої компетенції з іноземних мов застосовуються тестові завдання закритої форми із запропонованими відповідями та завдання з вільно конструйованими відповідями. Кожен викладач розробляв сам завдання для своїх студентів, але виявилось, що студенти дошкільного відділення,наприклад, мають вищі результати, ніж студенти груп з додатковою спеціальністю «Вчитель іноземної мови початкової школи. Ми зробили висновки про різні підходи до оцінювання знань першокурсників За результатами моніторингу у першому семестрі минулого навчального року викладачам було рекомендовано переглянути критерії оцінювання, уніфікувати завдання для контролю сформованості тих чи інших мовленнєвих навичок, забезпечити максимальну об'єктивність шляхом використання автоматизованих систем контролю знань, вибору найоптимальніших форм проведення зрізів знань. А зараз у нас виникла ідея у цьому навчальному році спробувати таку педагогічну технологію як ротація під час проведення контролю сформованості навичок говоріння . Перші два роки ми робили діаграми з порівняльним аналізом якості знань студентів за результатами діагностичної контрольної роботи з результатами співбесіди з іноземної мови і балом свідоцтва. Потім порівнювали результати семестрової оцінки з діагностичним виміром. Результати моніторингу можна побачити на сайті нашої циклової комісії.. На початку поточного навчального року для перевірки рівня сформованості іншомовних умінь та навичок було розроблено уніфіковані для всіх груп тестові завдання, що забезпечило максимальну об'єктивність оцінювання. У цілому середній бал знань студентів груп спеціалізації збігається з результатами вступної співбесіди, що свідчить на користь правильної організації моніторингу й добору тестових завдань.
З усіх видів мовленнєвої діяльності найвищі показники отримано з іншомовного читання. Зокрема, в групах спеціалізації цей показник вищий, ніж в інших групах - якість знань наближається до 100%, на відділенні образотворчого мистецтва та дошкільного виховання цей показник трохи нижчий (78-95%). Результати діагностичного моніторингу сформованості аудитивних навичок та навичок письма свідчать про переважно середній та низький рівень володіння студентами згаданими видами мовленнєвої діяльності. Зокрема, показники якості знань з аудіювання в групах В, Г шкільного відділення, у групах дошкільного відділення та ОМ варіюються в межах від 38% до 64%, показники якості знань з письма - в межах від 12% до 30% відповідно. При цьому найнижчі якісні показники перебувають у діапазоні від 0% до 8%. У групах спеціалізації ці показники вищі: якість знань з аудіювання - від 38% до 75%, якість знань з письма - від 38% до 66%. Аналіз результатів тестування сформованості письмових навичок дозволяє твердити, що переважна більшість студентів не орієнтується в граматиці іноземної мови, не вміє грамотно побудувати питальні речення різного типу, під час виконання тестового завдання не звертає уваги на підказки в реченні (часові маркери, маркери однини/множини та інші). Аналіз результатів перевірки сформованості аудитивних навичок (студентам пропонувалося прослухати аудіо запис мовлення носія іноземної мови) свідчить про те, що студенти не звикли сприймати на слух автентичний матеріал, недостатньо розрізняють інтонаційні особливості побудови речень, не вміють виділяти в мовленнєвому потоці суттєвої інформації, зрештою, лякаються незнайомих слів і гублять логіку текстового повідомлення.
Значно кращий результат студенти виявили під час контролю сформованості навичок говоріння. Спонтанне, непідготовлене мовлення студентів груп А, Б шкільного відділення за темами «Моя родина» та «Мій літній відпочинок» відповідає переважно високому та достатньому рівням (успішність від 88% до 100%, якість - від 50% - до 100%). Студенти виявили досить непогані знання лексики відповідної тематики, адекватно реагували на запитання, намагалися застосовувати компенсаторні засоби, якщо не знали деяких еквівалентів іноземною мовою. Ті самі показники в групах В, Г шкільного відділення, у групах дошкільного відділення та ОМ перебувають у діапазоні від 40% до 100% (успішність), від 35% до 83% (якість). Отже,
1. Результати проведеного моніторингу свідчать про те, що студенти не звикли до виконання тестових завдань. Частково велика кількість помилок пояснюється невмінням вибрати правильний варіант в умовах множинного вибору, що вказує на недостатню сформованість загальної навички аналізу, невміння логічно мислити.
2. Значно впевненіше студенти виявили себе у продуктивних видах мовленнєвої діяльності, що пояснюється загальною спрямованістю процесу навчання ЇМ (у школі зокрема) на формування комунікативної компетенції.
3. Під час моніторингу виявлено «слабкі місця» студентів у володінні іншомовними компетенціями, що дозволяє скоригувати процес навчання іноземної мови в коледжі й направити його у відповідне русло.
На основі таких висновків були розроблені корекційні заходи. Ось деякі з них:
1. Розширювати словниковий запас студентів. Систематично проводити словникові диктанти.
2. Вчити застосовувати набуті знання правил граматики на практиці (при виконанні вправ, у мовленні). З цією метою розробити систему вправ, тестові завдання.
3. Більше уваги приділяти розвитку навичок письма. Частіше писати міні-твори, вчити висловлювати свою думку на письмі
4. Розвивати комунікативну компетенцію, вчити висловлюватись за даною ситуацією
Кінцевим результатом моніторингу якості надання загальноосвітньої підготовки у минулі роки була Державна підсумкова атестація. Після проведення семестрових екзаменів з іноземної мови доцільно було б порівняти їх результати з семестровою оцінкою. Але, нажаль, не варто було порівнювати результати 2 семестру минулого навчального року з оцінкою за ДПА( а точніше письмову роботу), бо ця форма екзамену не відповідала головній меті моніторингу якості загальної середньої освіти, а саме контролю навичок володіння основними видами мовленнєвої діяльності, а ставила за мету - визначення рівня оволодіння першокурсниками лише двома видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо).
Постановили:
Обговоривши методику моніторингу навчальних досягнень студентів на заняттях англійської мови: форми, методи, прийоми, методичне об’єднання пропонує наступні методичні рекомендації:
1. Всім викладачам використовувати тестові завдання для перевірки рівня сформованості іншомовних умінь та навичок для забезпечення максимальної об’єктивності оцінювання.
2. З метою покращення фахової підготовки студентів з іноземної мови проводити моніторинг знань за складеним планом в кінці кожного семестру.
7. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити зміст, організацію олімпіади з англійської мови, яка буде проведена у квітні на базі КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського».
Виступили: Бойко Світлана Василівна – голова регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала залишити без змін усні розмовні ситуації для проведення ІІ туру олімпіади в обсязі 20 тем.
Speech situations for English Olympiad
1. What events in the recent world history impressed you most?
2. Some people like to go to the same place for their vacations. Other people like to take their vacations in different places. Which of these two choices do you prefer?
3. I study English for a number of reasons.
4. Many young people spend a lot of their time playing computer games. Discuss the advantages and disadvantages of this.
5. Think of the best teacher that you have ever had. What qualities made him or her a good teacher?
6. Imagine that you have won an airline ticket to anywhere in the world that you want to visit. Where would you go?
7. There are many different types of movies, including action movies, science fiction movies, and comedies. Which type of movie do you enjoy most? Why is this type your favourite?
8. What is the best gift you were ever given?
9. Television can have both a positive and negative influence in someone’s life.
10. Some people say that they can’t live without mobile phone. Give example of an item you can’t live without.
11. The invention of the Internet is one of the most revolutionary inventions of the past century.
12. Adults and teenagers often misunderstand each other.
13. What is the biggest problem you think young people in Ukraine face today?
14. Dwell on the statement "Art is long, life is short”.
15. You are a big city dweller. Last summer you stayed with your friend in the country. Speak of the advantages of living in the country.
16. There’s a common belief that children should follow in their parents’ steps. Are you planning to take up one of your parents’ career? Why? (Why not?)
17. Do you agree that music has a stronger influence on the life of teenagers than on adults’ life? Why is it so?
18. What is the most important quality a friend can have?
19. Many people believe that there is a strong connection between the mind and the body, and one cannot have a sound mind without a healthy body. Do you agree with this statement?
20. What is the role of education in today’s society? If you could make some changes in the educational structures, how would you change them?
Рудак Людмила Григорівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського».
Аудіювання пропоную провести за двома текстами з монологічного та діалогічного мовлення з використанням аудіо записів тривалістю до 3 хвилин. На перевірку мовної компетенції буде запропоновано 3 теми на вибір для написання творчого есе.
Постановили:
Обговоривши зміст, організацію олімпіади, методичне об’єднання пропонує ухвалити зміни у проведенні та організації олімпіади з англійської мови, а саме:
1. Залишити без змін усні розмовні ситуації до проведення ІІ туру – перевірка говоріння.
2. Викладачам КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» забезпечити технічну підготовку олімпіади.
8. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити планування роботи методичного об’єднання на 2011-2012 навчальний рік.
Виступили: Рогова Ірина Яківна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж».
1. Запропонувала на наступному регіональному семінарі обговорити проблему формування комунікативної компетентності засобами інтерактивних технологій на заняттях іноземної мови.
Верещака Валентина Володимирівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка
2. Запропонувала обговорити проблему розвитку мислення за професійним спрямуванням (засвоєння фахової лексики англійською мовою майбутніми вчителями початкової школи).
Дениско Тетяна Леонідівна – викладач англійської мови Жовтоводського училища КДПУ.
3. Запропонувала обговорити таку проблему: «У творчого вчителя – творчо обдаровані діти».
Постановили:
1. З урахуванням поданих пропозицій та думки закладу, на базі якого буде проходити семінар, розробити план роботи методичного об’єднання на 2011-2012 навчальний рік. Узгодити його з базовим методкабінетом.
2. Зобов’язати учасників регіонального семінару мати з собою свої методичні доробки, які стануть корисними при обговоренні питань семінару.

Голова регіонального методичного
об’єднання викладачів іноземної філології __________________ С.В. Бойко

Пошук
Календар
«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2023
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz