Понеділок, 23.04.2018, 10:45
Вітаю Вас Гість | RSS

Зональний методичний кабінет ЗБПК

Меню сайту
підрозділи
накази [16]
накази
протоколи регіональних МО [21]
плани [8]
плани
програми [1]
програми
звіти [8]
звіти
картка [7]
картка передового педагогічного досвіду
повідомлення [10]
повідомлення
олімпіада [92]
олімпіади
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 151
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Каталог файлів

Головна » Файли » протоколи регіональних МО

МО викладачів освітньої галузі "Мистецтво" і "Технологія"
18.01.2010, 10:54
Протокол методичного об'єднання викладачів освітньої галузі «Мистецтво» і «Технологія»
вищих педагогічних навчальних закладів І рівня акредитації Південного регіону України
від 27.10.2009 року, проведеного на базі Жовтоводського училища КДПУ

На засіданні присутні викладачі практичного навчання та образотворчого мистецтва ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Південного регіону України.
Гніда Олена Володимирівна - голова регіонального засідання, викладач образотворчого мистецтва Запорізького педагогічного коледжу.
Мартиненко Надія Григорівна - викладач образотворчого мистецтва Кре­менчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка.
Гужанська Ірина Юріївна - викладач образотворчого мистецтва Балтського училища ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського.
Кузьменко Галина Михайлівна - викладач методики трудового навчання з практикумом Балтського училища ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського.
Мороз Лариса Олексіївна - викладач методики трудового навчання з прак­тикумом Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка. Сичова Ніна Іванівна - викладач методики трудового навчання з практику­мом КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
Продан Тетяна Володимирівна - викладач методики трудового навчання з практикумом Білгород-Дністровського училища ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського.
Касянчук Любов Василівна - викладач методики трудового навчання з практикумом Жовтоводського училища КДПУ.
Тиндик Катерина Павлівна - викладач образотворчого мистецтва Жовто­водського училища КДПУ. Аносова Лариса Олександрівна - методист Жовтоводського училища КДПУ.
Вороніна Ніна Олексіївна - заступник директора з навчальної роботи Жов­товодського училища КДПУ.
Носов Сергій Павлович - заступник директора з навчально-виробничої ро­боти Жовтоводського училища КДПУ.

Порядок денний
1. Аналіз роботи за 2008 - 2009 навчальний рік.
2. Організація позанавчальної роботи на базі Балтського училища ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського.
3. Удосконалення лекційно-семінарської системи на базі КВНЗ «Новобузький пе­дагогічний коледж».
4. Досвід роботи з організації та системи контролю в Кременчуцькому пе­дагогічному училищі ім. А.С. Макаренка.
5. Запровадження і удосконалення в проведення занять з методики трудо­вого навчання із практикумом інтерактивних технологій.
6. Використання інформаційних технологій на заняттях освітньої галузі «Мистецтво», «Технологія».
7. Обговорення проблем сучасної художньо-естетичної освіти за тезами виступу голови регіонального засідання Гнідої Олени Володимирівни на Всеук­раїнській нараді «Сучасна художньо-естетична освіта - реалії та перспективи» від 31 березня 2009 року, м. Київ.
8. Вивчення наказу «Про затвердження заходів з реалізації плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009 - 2012 роки» з метою ре­алізації рішень Всеукраїнської наради «Сучасна художня-естетична освіта, реа­лії та перспективи».
9. Проблема здійснення творчої самореалізації викладачами образотворчо­го мистецтва в поєднанні з педагогічною діяльністю.
10. Планування роботи методичного об'єднання на 2010-2011 навчальний рік.

1. З першого питання слухали: Гніду О.В. - голову методичного об'єднання, яка виступила з аналізом ро­боти методичного об'єднання протягом 2008-2009 навчального року. Відзначено, що предметні (циклові комісії) навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Півден­ного регіону України ретельно опрацювали проблеми та завдання визначені на попередньому засіданні методоб'єднання, яке проводилось на базі Білгород-Дністровського училища ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського. За результатами попере­днього методоб'єднання зональним методичним кабінетом виданий інформаційно-методичний вісник, який надісланий в навчальні заклади регіону.
Виступили в процесі обговорення І питання: 1. Гужанська Ірина Юріївна - викладач образотворчого мистецтва Балтсь­кого педагогічного училища ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського з інформацією про за­провадження в практику викладання образотворчого мистецтва експерименталь­ної інтегрованої програми (на базі програми В.В. Масол «Мистецтво») з дифере­нціацією учнів за напрямками загальноосвітньої підготовки.
2. Мороз Лариса Олексіївна - викладач методики трудового навчання з практикумом Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка, яка висловила думку що­до великої значимості видань інформаційно-методичних вісників методичних об'єднань та запропонувала створення інформаційно-методичних збірників, ме­тодичних матеріалів викладачами кожної комісії регіону (щорічно).
Ухвалили: 1. Роботу регіонального методичного об'єднання викладачів освітньої га­лузі за 2008-2009 вважати задовільною.

2. З другого питання слухали: досвід організації позанавчальної робо­ти на базі Балтського педагогічного училища ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського (ви­ступ викладача Кузьменко Галини Михайлівни - викладача методики трудового навчання з практикумом). Викладач доповіла про функціювання «Студентського клубу» з 15 гуртками різних напрямків в тому числі: «Вишивання», «Природні матеріали», «Хореографія», тощо, які введенні в розклад навчальних занять що­тижнево першою парою останнього дня навчального тижня з додатковими годи­нами за бажанням студентів. (2 рази на місяць), що дає можливість проводити професійну роботу на якісному рівні з обдарованими студентами та звеличувати річне навантаження викладачів методики трудового навчання з практикумом.
Ухвалили: Вважати запропонований досвід гідним для вивчення і можливості запро­вадження в навчальних закладах регіону.

3. З третього питання слухали: інформацію викладача Сичової Ніни Іванівни - викладача методики трудового навчання з практикумом КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» про використання в лекційній формі занять тематики про квілінгову техніку та практичного опрацювання квілінгової техніки. Викладач Сичова Н.І. зазначила, що розділ навчальної програми «Робота із смужками паперу» може вивчатись із введенням квілінгової техніки. Це заохочує студентів до творчого пошуку і створення оригінальних філігранних паперових робіт, а також дає можливість створювати складні проекти, що нескінченні для розмаїття дозвілля. Викладач Сичова Н.І. повідомила реквізити витоків інформації.
Ухвалили: Вважати запропоновану інформацію цікавою для вивчення і використання в навчальній діяльності та позанавчальній роботі в училищах регіону.

4. З четвертого питання слухали: 1. Повідомлення викладача Кременчу­цького педагогічного училища Мартиненко Н.Г. про підсумкову роботу цикло­вої комісії «Мистецтво» і «Технологія» училища, яка узагальнюється і друкується в методичному віснику комісії, що дає змогу покращити обмін досвідом між ви­кладачами комісій.
2. Інформацію викладача Балтського педагогічного коледжу ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського Гужанської І.Ю. про використання таблиць та роздаткових ка­рток розроблених викладачем для занять з образотворчого мистецтва з метою удосконалення організації занять та системи контролю знань студентів.
Ухвалили: 1. Досвід комісії Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка вважати цікавим для запропонування в практику роботи всіх комісій училищ регіону, та в разі запровадження цього досвіду систематично обмінюватись методичними матеріа­лами оформленими в збірку.
2. Розроблені матеріали Гужанською І.Ю. вважати гідними для вивчення і використання на заняттях з образотворчого мистецтва регіону.

5. З п'ятого питання слухали: 1. Запровадження і удосконалення в прове­дення занять з методики трудового навчання з практикумом інтерактивних технологій.
2. Обговорення відкритого заняття з методики трудово­го навчання з практикумом проведеного викладачем Жовтоводського училища КДПУ Касянчук Л.В. на тему «Пластичні маси у виробництві та побуті».
Ухвалили: Проведене відкрите заняття викладачем Касянчук Л.В. вважати високо професійним і таким, що заслуговує на високу оцінку та відзнаку як наочне сві­доцтво та підтвердження наукових положень щодо впровадження новітніх тех­нологій на заняттях з методики трудового навчання з практикумом.

6. З шостого питання слухали: 1. Використання інформаційних техноло­гій на заняттях освітньої галузі «Мистецтво» і «Технологія».
2. Обговорення відкритого практи­чного заняття з образотворчого мистецтва з методикою навчання проведеного викладачем Жовтоводського училища КДПУ Тиндик К.П. на тему «Книжкова ілюстрація. Ілюстрування літературних творів»
Ухвалили: проведене відкрите заняття викладачем Тиндик К.П. вважати таким, що відповідає сучасним вимогам, науковим, творчим, результативним.

7. З сьомого питання слухали: Обговорення проблем сучасної художньо-естетичної освіти за тезами виступу голови регіонального засідання Гнідої Оле­ни Володимирівни на Всеукраїнській нараді «Сучасна художньо-естетична осві­та - реалії та перспективи» від 31 березня 2009 року, м. Київ.
Ухвалили: вважати визначені проблеми актуальними, важливими, в реа­лізації загальної мети вивчення мистецтва в школі. Викладачі регіону одностайно погодились з тезою щодо викладання пред­метів мистецького циклу фахівцями-професіоналами, а не вчителями-класоводами.

8. З восьмого питання слухали: Обговорення наказу «Про затвердження заходів з реалізації плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009 - 2012 роки» з метою реалізації рішень Всеукраїнської наради «Су­часна художня-естетична освіта, реалії та перспективи».
Ухвалили: визначити, що «Заходи з виконання Плану дій щодо поліп­шення якості художньо-естетичної освіти на 2009-2012 роки» є важливим документом для впровадження в роботу викладачів регіону основних концепцій естетичного світогляду.

9. З дев'ятого питання слухали: Проблема здійснення творчої самореалізації викладачами образотворчого мистецтва в поєднанні з педагогічною діяль­ністю. Вивчити досвід з цього питання викладача Гнідої О.В. на прикладі надру­кованої книги «Вірші і картини для Сніжани».
Ухвалили: Творчі досягнення викладача Гнідої О.В. вважати цікавим над­банням в становленні духовності особистості та формуванні рівнів компетентно­сті студентів навчальних закладів регіону. Пропонувати викладачам регіону ви­користовувати інформаційні технології для популяризації своїх художніх над­бань та поширення творчого досвіду.

10. З десятого питання слухали: Планування роботи методичного об'єднання на 2010-2011 навчальний рік. (Гніда О.В. - голова регіонального за­сідання, викладач образотворчого мистецтва Запорізького педагогічного коле­джу).

План роботи наступного регіону.
1. Аналіз роботи методоб'єднання за 2009-2010 н.р. (Гніда О.В.).
2. Використання інформаційних технологій для популяризацій та поши­рення творчого досвіду: картини в електронному варіанті. (Мартиненко Надія Григорівна - викладач образотворчого мистецтва Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка).
3. Досвід системи позанавчальної роботи Балтського учи­лища ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського (Ступак Н.Б.)
4. Згідно «Плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009-2012 роки» сприяти подальшому самоствердженню в художній творчос­ті викладачів освітньої галузі регіону.
5. Планування роботи методоб'єднання на 2010-2011 роки (Гніда О.В.- го­лова регіонального засідання, викладач образотворчого мистецтва Запорізького педагогічного коледжу).

Рішення методичного об'єднання викладачів освітньої галузі «Мистецтво» і «Технологія»
вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Пі­вденного регіону України від 27-28.10.2009 р.
1. Роботу регіонального методичного об'єднання викладачів освітньої галузі «Мистецтво» і «Технологія» за 2008-2009 навчальний рік вважати задовільною.
2. Продовжити роботу над запровадженням і удосконаленням інформаційних технологій в навчальний процес.
3. Сприяти подальшому зростанню майстерності викладачів ОМ в створенні художніх творів згідно наказу «Про затвердження заходів з реалізації плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009 - 2012 ро­ки» з метою реалізації рішень Всеукраїнської наради «Сучасна художня-естетична освіта, реалії та перспективи».
4. Затвердити план роботи об'єднання викладачів освітньої галузі на 2010-2011 навчальний рік.
5. Підготувати матеріали про результати проведення методоб'єднання для дру­ку в методично-інформаційному віснику (голова методичного об'єднання Гні­да О.В.).
6. Вийти з клопотанням до керівництва Жовтоводського училища КДПУ про відзначення за професійну підготовку у проведенні відкритих занять викла­дачів Касянчук Л.В. та Тиндик К.П.
7. Просити зональний кабінет відзначити подякою директора Жовтоводського училища КДПУ Зеленченок М.Д., заступника директора з навчальної робо­ти Вороніну Н.О., заступника директора з навчально-виробничої роботи Но­сова С.П. за створення належних умов для проведення засідання регіональ­ного методичного об'єднання.

Голова методичного об'єднання викладачів освітньої галузі «Мистецтво» і «Технологія»                                                                    Гніда О.В.
Категорія: протоколи регіональних МО | Додав: Lybima
Переглядів: 939 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz