Субота, 17.11.2018, 10:38
Вітаю Вас Гість | RSS

Зональний методичний кабінет ЗБПК

Меню сайту
підрозділи
накази [16]
накази
протоколи регіональних МО [21]
плани [8]
плани
програми [1]
програми
звіти [8]
звіти
картка [7]
картка передового педагогічного досвіду
повідомлення [10]
повідомлення
олімпіада [92]
олімпіади
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 155
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Каталог файлів

Головна » Файли » олімпіада

Дічакова Берислав
19.04.2010, 10:10

Олімпіада

з дошкільних дисциплін                                                                                           Робота

учасника другого туру

регіональної олімпіади

з дошкільних дисциплін

студентки (та) 4 курсу

 

Бериславський педагогічний коледж

назва навчального закладу

 

Дічакова Вікторія Юріївна

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Викладачі:

Даніленко Г.І., Хмарук Г.О., Падюк Т.П., Постна І.Г., Барковська О.О.

Прізвище, ім’я, по батькові

  

24 березня 2010 року

                                                                                      шифр      

 

                                                                                        м. Запоріжжя

Друже!

 

Цьогоріч ти став учасником ІІ туру регіональної Інтернет-Олімпіади з дошкільних дисциплін.

Для успішного й своєчасного виконання роботи необхідно:

1.     зберегти цей файл на робочому столі комп’ютера під своїм прізвищем;

2.     уважно заповнити титульну сторінку;

3.     вписати свої відповіді на запитання в виділені поля.

Завдання можемо виконувати в будь-якій послідовності, проте не забувай про час, відведений на їх виконання (4 години академічні).

Нагадуємо, що присутність викладачів дошкільних дисциплін суперечить умовам проведення олімпіади.

Виконану роботу необхідно відправити електронною поштою 24.03.2010 р. не пізніше 1330 на електронну адресу: metod@zpk.zp.ua

При однаковій кількості балів буде враховуватися час надходження роботи.

Про підсумки Олімпіади читайте на сайті http://metodzpk.ucoz.ua/

 

Базова програма «Я у Світі»

1. В чому зміна пріоритетів до освіти дошкільника, передбачені Базовою програмою  «Я у Світі».

   Програма проголошує пріоритет-розвиток природних задатків дитини,а також:

-принцип активності, відповідно з яким дошкільник визначається активним суб`єктом життєдіяльності зі своїм індивідуальним досвідом та особливим сприйняттям світу;

-визнання унікальності періоду дошкільного дитинства;

-інтегральний, цілісний підхід до розвитку, виховання й навчання дошкільника;

-надання пріоритету повноцінному проживанню дитиною сьогодення порівняно з її підготовкою до майбутнього навчання у школі;

-посилення уваги до морально-духовної площини розвитку дошкільника;

-центрація на створенні сприятливих умов для повноцінного життя дошкільника;

-збалансованість різних форм активності дошкільника:фізичної,соціально-моральної,емоційно-ціннісної,пізнавальної,мовленнєвої,художньої та креативно-поведінкової;

-класифікація дошкільного навчального закладу не як школи для маленьких,а як інституту соціального розвитку дитини;

-погляд на проблему наступності в діяльності дошкільної та початкової шкільної ланок освіти через призму поняття "шкільної зрілості" як набору певних здібностей дитини (сенсомоторних,перцептивних,мнемічних,мислительних,комунікативних,моральних,художніх,креативних).

2. Назвіть форми проведення занять, які зазначені Базовою програмою «Я у Світі» і чим вони відрізняються від традиційних. 

  Базова програма "Я у Світі" рекомендує проводити індивідуальні,бінарні,інтегровані,міні-заняття. Ці заняття дають змогу врахувати міру зацікавленості,інтересу дітей,дозування інформації чи завдань. Зміст таких занять проникає в усі сфери життєдіяльності,змістові лінії,відбивається в усіх видах активності особистості.

  Традиційні заняття відрізняються від вище перерахованих тим,що через регламентованість часу групового заняття не можна врахувати настрій,бажання,міру зайнятості,стан усіх вихованців, протягом фіксованого в часі фронтального заняття діти відволікаються і педагог змушений шукати та вигадувати найрізноманітніші прийоми,щоб утримати увагу вихованців на запланованому змісті. Крім того досить важко врахувати індивідуальний досвід кожного дошкільника,домінування однотипних вказівок,завдань,зауважень,вимог. А рекомендовані Програмою заняття націлені на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини і розвиток у дитини зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції як системи цінісних ставлень до природи,культури,людей,власного "Я".    

3. Назвіть сфери і лінії розвитку які передбачені Базовою програмою «Я у Світі».

Базовою програмою передбачені такі сфери розвитку:"Природа", "Культура", "Люди", "Я Сам". Лінії розвитку: креативна, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, художньо-естетична, пізнавальна, мовленнєва, фізична.

    4. Чим зумовлена назва Базової програми «Я у Світі»?     

Символічним є те, що назва Програми вперше починається займенником "Я", що підкреслює вийняткову роль власної активності дитини в особистісному становленні й водночас важливість гармонії індивідуального  та колективного "Я". Назвою Програми актуалізовано необхідність виховання свідомої особистості, формування дошкільників елементарних форм відповідального самовизначення, розвиток у них почуття власної гідності, що грунтується на самоповазі й визнанні значущими людьми їхніх чеснот.

 5. Як з’ясувати чи розвинена в дитини самосвідомість відповідно віку.

Для цього слід проаналізувати компоненти самосвідомості: дошкільник не уявляє себе поза власним ім`ям,йому не байдуже,як звертаються до нього рідні,близькі люди;жадає визнання іншими його чеснот,здібностей,досягнень;здатність дитини назвати себе хлопчиком чи дівчинкою,обгрунтувати власну статеву належність;вміння дитини уявляти себе минулу-теперішню-ймовірну майбутню,що допомагає їй відчути перспективу життя;дошкільник усвідомлює,що поняття "право" фіксує її свободу вчиняти так чи інакше,а "обов`язок"-регламетує цю свободу нормами,правилами.

 6. Запишіть компоненти самосвідомості.

      1.Ставлення до власного імені

2.Потреба у визнанні

3.Статева ідентифікація

4.Усвідомлення себе в часі

5.Ставлення до прав та обов`язків  

 7. Наведіть 5 прикладів завдань для міні-занять з різних розділів програми   

Сфера "Я Сам",розділ "Я Сам". Теми: "Таємниця мого імені", "Мій внутрішній світ"

Сфера "Природа",розділ "Земля-наш спільний дім". Теми: "Рідний край", "Рідна країна"

Сфера "Культура",розділ "У світі прекрасного". Теми: "Чари театру", "Музична скарбничка"

Сфера "Люди",розділ "Людина-творець". Теми:"Усі професії важливі", "Умілі руки не знають нудьги"

Сфера "Люди",розділ "Я і моя сім`я". Теми: "З ким я живу", "Правила домашнього етикету"

 8. Дайте визначення такого поняття:

     Творчість –

 Активність дитини,спрямована на створення нового продукту в нерегламентованій ситуації.    

 9. Дайте визначення такого поняття:

Креативність –

 Схильність до творчості;прагнення відходити від шаблона,зразка; намагання робити;по-своєму,виявляти винахідництво,раціаналізаторство;готовність займатися діяльністю,яка дає змогу робити відкриття,виявляти неповторність,досліджувати,експериментувати,покладатися на свій життєвий досвід,ставити незвичні запитання  і давати самостійні відповіді;смак до подолання труднощів,використання нових можливостей;здатність знаходити оригінальні рішення,радіти створенню нового.     

 10. Назвіть етапи творчого процесу:

 -виникнення у дитини відчуття неясності чогось (поява проблеми);

-виникнення ряду запитань до дорослого,однолітків,самої себе;

-виділення значущих для успішного розв`язання проблеми елементів,диференціація головного і другорядного;

-усвідомлення проблеми;

-формулювання гіпотези;

-пошук і знаходження розв`язку.

 11. Розкрийте поняття «життєва компетентність випускника дошкільного навчального закладу».  

Життєво компетентною слід вважати дитину,яка домірна вимогам життя,адекватно поводиться в різноманітних життєвих ситуаціях,виступає активним суб`єктом життєдіяльності,проявляє своє Я у різних сферах життя,володіє набором базових якостей,характеризується зрілими(віковими) формами основних видів діяльності. Вона знає,може,хоче і адекватно вчиняє.

Основним показником компетентності як інтегральної характеристики особистості є комплекс  умінь:

-орієнтуватися в найістотніших характеристиках довкілля та самого себе;

-практично освоювати раніше невідоме в природному,предметному,соціальному оточенні та світі власного "Я";

-пристосовуватися до незвичного;

-конструктивно впливати на природу,предмети,людей;

-застосовувати набутий досвід у нових умовах;

-адекватно оцінювати життєві ситуації;

-прагнути до успіху,самостійно долати труднощі.

Методика розвитку мовлення

62.Доберіть прийоми навчання:

Середня група. Заняття з розвитку мовлення.

Мета: продовжувати знайомити з артикуляційним апаратом та його функціонуванням; розвивати фонематичний слух, темп мовлення; вчити вимовляти слова, інтонаційно виділяючи звуки [С], [З], [Ш].

Прийоми:

-показ артикуляційного апарату(в таблицях)

-запитання

-імітація звуковимови

-повторення

-ігровий прийом

-чистомовки:

   звук [Ш]

шу шу шу

теплу шапку я ношу

    звук [С]

са са са

в нас смачненька ковбаса

    звук [З]

за за за

он по полю йде коза

 63.Складіть зразки текстів:

Опис (іграшка за описом студента, розповідь з власного досвіду, міркування (на прикладах відгадування загадки)

Опис іграшкового зайчика

Ось маленький іграшковий плюшевий зайчик. Він маленький,м`якенький,його звать Пушок. Зайчик рожевого кольору з блакитним бантиком на шиї. У іграшки довгі вуха,чорні блискучі оченята та маленький рожевий носик.Мій іграшковий зайчик симпатичний,веселий та кумедний. Я дуже люблю з ним гратися:одягати його на прогулянку,вкладати спати,зав`язувати йому на вушка кольорові стрічки.

 Розповідь

Екскурсія до зоопарку.

У вихідний день разом з батьками я була в зоопарку. Це була дуже цікава і незабутня екскурсія. В зоопарку було багато звірів,але найбільше меня сподобався слон Джоні.Він самотньо стояв в клітці-великий і сумний.Працівники зоопарку дозволили нам погодувати його фруктами.Після частування Джоні повеселішав.І ми пішли далі,зустрічаючи у вольєрах веселих мавпочок,хитру лисицю,співочіх пташок і багато інших тварин.

Я в захваті від побаченого та маю надію,що знову повернуся в це чудове місце.

 Міркування

Загадка:

Що за покривало-

Довге і широке:

Все навкруг заслало,

Скільки бачить око?

                         (сніг)

Зразок міркування до загадки:

"Це щось,що може накрити все навкруги,тому його назвали покривалом."Категорія: олімпіада | Додав: Lybima
Переглядів: 1460 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz